Chi tiết câu hỏi

Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện được tích điện sao cho điện trường bằng $E = {3.10^5}\,V/m$. Khi đó điện tích của tụ điện là Q = 100 nC. Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Tính bán kính của các bản tụ.

453

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11