Chi tiết câu hỏi

Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung 3 µF tích điện đến hiệu điện thế 300 V, tụ điện 2 có điện dung 2 µF tích điện đến hiệu điện thế 200 V. Nối hai bản mang điện tích cùng tê của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là bao nhiêu ?

212

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11