Chi tiết câu hỏi

Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung 3 µF tích điện đến hiệu điện thế 300 V, tụ điện 2 có điện dung 2 µF tích điện đến hiệu điện thế 200 V. Nối hai bản mang điện tích cùng tê của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lượng toả ra sau khi nối là bao nhiêu ?

229

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11