Chi tiết câu hỏi

Giúp em tìm hai từ đồng nghĩa với từ “bay” trong câu thơ:
Giôn-xơn!
Tội ác bay chồng chất
Nhân danh ai
Bay mang những B.52
Những na-pan, hơi độc
Đến Việt Nam. (Ê-mi-li, con… Tố Hữu)

833

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5