Chi tiết câu hỏi

Các từ “rót, trút, đổ” có phải là từ đồng nghĩa không và chúng có thay thế được cho nhau trong câu văn sau không:
"Lời ru nồng nàn, tha thiết của mẹ ………... vào tâm hồn thơ ngây, trong trắng của tôi biết bao yêu thương".

479

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5