Chi tiết câu hỏi

Tìm từ đồng nghĩa với từ đen dùng để nói về :
a) Con mèo : …………………………………………………………………
b) Con chó : …………………………………………………………………
c) Con ngựa : ……………………………………………………………….
d) Đôi mắt : ……………………………………………………………….

5389

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5