Chi tiết câu hỏi

Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa trong các trường hợp từ sau : - “…. Những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.” - Bông hoa huệ trắng muổt - Đàn cò trắng phau - Hoa ban nở trắng xoá núi rừng.

2154

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5