Chi tiết câu hỏi

Từ nào khác nhất với các từ còn lại trong dãy : đeo, xách, gánh, vác

209

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5