Chi tiết câu hỏi

Em đọc câu thơ của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” nhưng em không hiểu tại sao việc trồng cây lại làm cho đất nước càng ngày càng xuân?

306

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5