Chi tiết câu hỏi

Các từ “cày, cưa, muối, bước” trong các trường hợp dưới đây có phải từ đồng âm không ?
- Cày ruộng bằng cày
- Lấy cưa để cưa gỗ
- Mua muối về muối dưa
- Bước từng bước chậm rãi

209

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5