Chi tiết câu hỏi

Trong câu “Cái giá sách này giá bao nhiêu tiền ?”, từ “giá” có phải từ đồng âm không ?

168

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5