Chi tiết câu hỏi

Có thể dựa vào những dấu hiệu nào để phân biệt từ đồng âmtừ nhiều nghĩa ?

207

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5