Chi tiết câu hỏi

 Từ “mũi tiêm” có phải là sự chuyển nghĩa của từ “mũi” trong “mũi khoan, mũi dao, mũi thuyền, mũi tên” hay đây chỉ là hiện tượng đồng âm?

364

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5