Chi tiết câu hỏi

Từ “mua đường” trong câu văn nào dưới đây là hai từ, “mua đường” trong câu nào là một từ?
1. Mẹ em mua đường về nấu chè.
2. Đi mua đường thế thì mất nhiều thời gian.

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5