Chi tiết câu hỏi

Từ “Việt Nam” trong câu “Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.” thuộc từ loại gì?

305

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5