Chi tiết câu hỏi

Các từ “thám hoa”, “tiếp kiến” trong câu văn dưới đây có nghĩa là gì?
“Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà không được vua Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc thảm thiết…” (Trí dũng song toàn)

235

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5