Chi tiết câu hỏi

Phân biệt hai đề tập làm văn :
Đề 1: Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng lúa.
Đề 2: Tả cảnh cánh đồng lúa vào buổi sáng.

271

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5