Chi tiết câu hỏi

Hạt nhân $^{{\rm{235}}}{\rm{U}}$ hấp thụ nơtron nhiệt, phân hạch và sau một vài quá trình phản ứng dẫn đến kết quả tạo thành các hạt nhân bền theo phương trình sau ${}_{92}^{235}U + n \to {}_{60}^{143}Nd + {}_{40}^{90}Zr + xn + y{\beta ^ - } + y\overline v $, trong đó x và y tương ứng là số hạt nơtron, êlectron và phản nơtrinô phát ra. x và y bằng bao nhiêu ?

331

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12