Chi tiết câu hỏi

Vật A có khối lượng 1,5 kg đang chuyển động về phía trước với tốc độ 4,5 m/s thì va chạm đàn hồi vào vật B đang đứng yên. Sau khi va chạm, vật A chuyển động ngược lại với tốc độ 1,5 m/s, vật B chuyển động với tốc độ 2,5 m/s. Khối lượng của vật B là bao nhiêu ?

290

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10