Chi tiết câu hỏi

Hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ?

353

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10