Chi tiết câu hỏi

Khối lượng của Mặt Trăng bằng 1/81 khối lượng của Trái Đất, bán kính của Mặt Trăng bằng 0,26 bán kính của Trái Đất. Một nhà du hành vũ trụ nặng 75 kg có trọng lượng 735 N khi đứng trên mặt đất. Trọng lượng của người này khi đứng trên bề mặt Mặt Trăng sẽ là bao nhiêu ?

2475

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10