Chi tiết câu hỏi

Một tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60R, R là bán kính Trái Đất. Khối lượng của Mặt Trăng bằng 1/81 khối lượng của Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng khi tàu ở cách tâm Trái Đất một khoảng bằng bao nhiêu ?

389

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10