Chi tiết câu hỏi

Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là loại hạt mang điện nào ?

219

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11