Chi tiết câu hỏi

So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên ?
A. Kim loại và chân không.
B. Chất điện phân và chất khí.
C. Chân không và chất khí.
D. Không có hai môi trường như vậy.

183

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11