Chi tiết câu hỏi

Lớp chuyển tiếp p – n có đặc điểm nào sau đây ?
A. Là lớp không có hạt tải điện.
B. Bên phía bán dẫn p có một lớp điện tích dương.
C. Bên phía bán dẫn n có một lớp điện tích âm.
D. Có điện trở rất nhỏ.

327

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11