Chi tiết câu hỏi

Một điôt bán dẫn có lớp tiếp xúc p – n dày ${10^{ - 3}}$ cm. Khi không có điện trường ngoài, giữa hai mặt tiếp xúc người ta đo được hiệu điện thế 0,2 V. Độ lớn của cường độ điện trường tạo ra bên trong lớp tiếp xúc này có giá trị bằng bao nhiêu ?

321

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11