Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ ${T_C}$ nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)
A. không thay đổi.
B. tăng đến vô cực.
C. giảm tới một giá trị khác không.
D. giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

291

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11