Chi tiết câu hỏi

Ở người, alen B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh bạch tạng (gen nằm trên NST thường). Nếu bố mẹ có kiểu gen lần lượt là Bb và BB thì xác suất sinh ra con bị bạch tạng là bao nhiêu % ?

220

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9