Chi tiết câu hỏi

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật qua nhiều thế hệ sẽ dẫn tới thoái hóa giống ?

182

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9