Chi tiết câu hỏi

Nêu quy trình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

153

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9