Chi tiết câu hỏi

Trong tự nhiên, đa bội thể thường gặp phổ biến ở động vật hay thực vật ?

553

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9