Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng chim sáo bắt ve bét trên lưng trâu phản ánh mối quan hệ gì giữa chim sáo và trâu bò ?

386

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9