Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD có AB = 5cm, E thuộc CD, AF là đường phân giác của tam giác DAE, FH vuông góc với AE (như hình vẽ). Tính độ dài AH.

346

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8