Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD có đường chéo $AC = 6cm$ . Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA như hình vẽ. Tính diện tích tứ giác EFGH.

361

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8