Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC, đường cao AM, IA = IC, IM = IK (như hình vẽ). Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông.

264

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8