Chi tiết câu hỏi

Cho hình vẽ sau, trong đó M là trung điểm của AB, MK // BC, ME // AC. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác CEMK là hình vuông.

253

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8