Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC có $\widehat B = {45^0}$. Trên các cạnh AB, BC về phía ngoài của tam giác đó dựng các hình vuông ABNM và BCED. Gọi O là tâm hình vuông BCED. Chứng minh các điểm N, B, O, E thẳng hàng.

373

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8