Chi tiết câu hỏi

Cho hình vẽ sau, trong đó ABCD là hình thoi cạnh 10cm; $\widehat B = {120^0}$. Tính diện tích hình thoi đó.

200

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8