Chi tiết câu hỏi

Cho hình vẽ sau, trong đó tam giác ABC vuông tại B; các tứ giác AMNB, BCPQ, ACEF là các hình vuông. Gọi ${S_1}\,;\,\,{S_2}\,;\,\,{S_3}$ tương ứng là diện tích các hình vuông đó (hình vẽ). Chứng minh ${S_1} + {S_2} = {S_3}.$

153

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8