Chi tiết câu hỏi

Một người đo chiều cao của cây nhờ cọc chôn xuống đất, cọc NE cao 2m và đặt xa cây 4m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,5m thì người ấy nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng (như hình vẽ). Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,7m.

368

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8