Chi tiết câu hỏi

Tính thể tích khoảng không ở bên trong cái tủ tường hình lăng trụ đứng với các kích thước cho như ở hình vẽ.

146

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8