Chi tiết câu hỏi

Nếu thể tích của một hình cầu tăng gấp 64 lần thì diện tích hình cầu mới gấp mấy lần diện tích hình cầu ban đầu?

273

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9