Chi tiết câu hỏi

Một tam giác đều ABC cạnh 3cm nội tiếp đường tròn tâm O. Cho hình quay quanh đường cao AM (hình vẽ) ta được một hình nón nội tiếp hình cầu. Tính thể tích hình cầu đó.

520

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9