Chi tiết câu hỏi

Một số viên bi nếu chia cho 3 bạn, 6 bạn, 8 bạn đều vừa đủ chia đều cho mỗi bạn. Biết số bi ít hơn 25 viên. Tính tổng số viên bi.

154

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6