Chi tiết câu hỏi

Tìm bội chung nhỏ nhất của 20; 96 và 160.

240

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6