Chi tiết câu hỏi

Tìm bội chung nhỏ nhất của 72, 84 và 120.

314

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6