Chi tiết câu hỏi

Cô giáo chia một số kẹo cho các học sinh. Số kẹo cô giáo có nếu chia đều cho 3 học sinh hay 8 học sinh thì đều vừa đủ. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cái kẹo, biết số kẹo nhỏ hơn 48 cái?

321

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6