Chi tiết câu hỏi

Một công nhân đóng hộp một số chiếc cốc. Nếu đóng thành các hộp mỗi hộp 2 chiếc hoặc 6 chiếc hoặc 4 chiếc thì đều vừa đủ. Hỏi công nhân đó phải đóng hộp ít nhất bao nhiêu chiếc cốc, biết số lượng cốc cần đóng hộp là một số tròn chục?

539

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6