Chi tiết câu hỏi

Tìm tất cả các số nguyên x, biết:

$2.\left| {x + 2} \right| = 10$.

466

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6