Chi tiết câu hỏi

Một trường có 300 học sinh khối 6. Hạnh kiểm của học sinh khối 6 chỉ được xếp thành 3 loại: tốt, khá và trung bình như biểu đồ bên dưới. Có bao nhiêu học sinh khối 6 đạt hạnh kiểm loại trung bình?

287

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6